Informace servis ÚRE pro střediska

Tato záložka bude sloužit jako úložiště informací, které ÚRE směřuje ke střediskům.

Nejedná se o prostor pro diskuse ÚRE nad jednotlivými tématy, ale o finální podobu informací, závěrů ÚRE k jednolivým tématům. Komentáře i otázky jsou však samozřejmě možné.


Hlavní témata: dotace, možnosti vzdělávání, účetnictví, pojištění apod.
Podřízené stránky (1): Dotace
Comments