Aktuálně z webu HK kraje (20.11.2009)

Aktuálně z webu HK kraje (20.11.2009):

Královéhradecký kraj připravuje vyhlášení dotačních programů z oblasti školství, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy. Předpokládaný termín vyhlášení je stanoven na 4. prosince 2009. Aktuální informace sledujte na webových stránkách kraje! Zde naleznete závazné podmínky pro podání žádosti o poskytnutí finanční podpory a další důležité informace pro zdárné vyplnění elektronické žádosti a splnění podmínek dotačního programu.

stránky kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/granty-a-dotace-pro-rok-2010-31550/


Další informace budu postupně doplňovat. 

V příloze najdete pozvánku na semináře k dotačním programům pro rok 2010 (pro nás samozřejmě aktuální semináře k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže). Semináře vřele doporučuju - dozvíte se novinky v požadavcích a představách kraje; "vychytávky" aneb, co kraj chce slyšet, ale ze zadání ani formulářů to nevyčtete; dostanete odpovědi na vlastní otázky.

Z dotačních programů HK kraje se nám už několik let daří čerpat peníze na různé projekty od táborů po víkendovky nebo vzdělávání vedoucích, proto doporučuju sledovat, zvažovat a trochu té energie tomu dát.  


Helča Přibylová
Ċ
Helča Přibylová,
20. 11. 2009 16:55
Comments