Projekty na rok 2010


Na rok 2010 podalo Eldorádo projekty na MŠMT a KHK a to v následujích programech:


MŠMT


Program č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží.Královekradecký kraj

Středisko Náchod:

SMR012010: Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže.
SMR022010: Akce pro děti a mládež ve volném čase.
SMR132010: Obnova a údržba materiálně technického vybavení.


Středisko Staroměstská:

SMR022010: Akce pro děti a mládež ve volném čase.


Eldorádo (Ústřední rada):

SMR072010: Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků.
SMR082010: Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže.


Comments