Vyhlášení dotačních programů HK kraje (4.12.2009)


Programy, ve kterým je možné žádat o dotace na rok 2010 v oblasti práce s dětmi a mládeží, a jejich podmínky byly dnes vyhlášeny a vyvěseny na web HK kraje.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/*kopie-1:-sport-a-telovychova-31792/


Uzávěrka podání žádostí na kraj je 15.1.2010, 14h.


Žádosti se podávají za každou jednotku s vlastní správní subjektivitou zvlášť. Tedy každé středisko si musí zajistit vlastní přístup do Benefitu - webové aplikace kraje, prostřednitcím které se žádosti podávají, a žádosti si samo podat.


Podrobnější informace, typy a triky budou zde postupně doplňovány.


Vyhlášené programy:

SMR012010: Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže.
SMR022010: Akce pro děti a mládež ve volném čase.
SMR052010: Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
SMR072010: Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků.
SMR082010: Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže.
SMR132010: Obnova a údržba materiálně technického vybavení.


V přílohách najdete podmínky všech programů, prováděcí pokyn a manuály k Benefitu. Originály najdete na výše uvedeném webu kraje.
 
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:29
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:28
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:27
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:27
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:27
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:28
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:28
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:28
Ċ
Helča Přibylová,
4. 12. 2009 4:28
Comments