Úkoly, plány‎ > ‎

Konkrétní návrh Stanov a VŘ (z 25.1.2010)

Náča, Úťa a jejich pracovní tým z náchodského střediska vypracovali na základě podaných připomínek návrh "nových" Stanov a Vnitřního řádu Eldoráda. Tady je výsledek jejich práce, za kterou tímto také děkuju:


Předkládáme návrh na změnu Stanov a VŘE (Vnitřniho řádu Eldoráda), do kterých byly zapracovány požadované změny.


Navíc jsme provedli tyto úpravy:

STANOVY – jako základni dokument byly maximalně zjednodušeny, popisují statutárni záležitosti a byly z nich vyňaty některé „vysvětlovací“ části.

VŘE – obsahuje právě ty „vysvětlovaci“ části a procedurálni záležitosti. Navic byl přepsán tak, aby čísla odpovídajících paragrafů byla stejná jak ve Stanovách tak i ve VŘE pro snadnějsi orientaci v textu (a problematice).

 

Výsledkem toho jsou KOMPLETNĚ nové dokumenty.

 

V souborech, které jsou označené „s opravami“, je znázorněno to, co bylo změněno, ponecháno a dopsáno v původním dokumentu. Což je ovšem šíleně nepřehledné, proto jsou zde i soubory označené „pro tisk“, kde je kompletní a finální verze navrhovaných dokumentu. (PS: nehleďte na fonty a typografii. To se upraví až v dokumentech schválených RE).

 

NO A KONEČNĚ POSLEDNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Každy má teď možnost dokumenty glosovat. Tyto „glosy“ budeme průběžně do dokumentu zapracovávat a postupně měnit číslo revize dokumentu. Takže sledujte průbězné změny.

Poznámky a připomínky (=glosy) piště zde do komentářů.

(kdo nemá přístup, obracejte se s návrhy na náčelníky středisek, kteří přístup mají)


Glosy je možné podávat do 28. 2. 2010 !!

Poté bude zpracována defitiviní verze návrhu, který bude předložen Radě Eldoráda.


!!NOVINKY!!

První připomínky už byly zapracovány a přibyly nové návrhy, které byly také rovnou zapracovány do aktualizovaného návrhu.

Tento aktualizovaný návrh tedy připojuji zde (jedná se jen o jeden soubor, ve kterém jsou i Stanovy i VŘE) a připojuji komentář autora - Náči k této verzi:


červené písmo - mnou přidané změny před 10 dny
červené písmo přeškrtnuté - mnou navrhované smazání před 10 dny

červený podklad - mnou a vámi navrhované změny dnes
červený podklad + přeškrtnuté písmo - navrhované změny na smazání dnes

Příjemné počteníčko.


Nakonec děkuju Daliborovi za odvedenou práci!


ÚNE, Helča Přibylová

ĉ
Helča Přibylová,
25. 2. 2010 10:30
ĉ
Helča Přibylová,
25. 1. 2010 13:17
ĉ
Helča Přibylová,
25. 1. 2010 13:17
ĉ
Helča Přibylová,
25. 1. 2010 13:17
ĉ
Helča Přibylová,
25. 1. 2010 13:17
Comments