Úkoly, plány‎ > ‎

Oslovení jiných organizací, skupin?


ÚRE se shodla, že jednou z možností, jak rozšířit členskou základnu a současně působnost organizace ve více krajích (a tím také jednoznačně dosáhnout na dotace MŠMT, jehož podmínkou je právě působost minimálně ve třech krajích ČR) je oslovení jiných malých organizací, které by se mohly k Eldorádu připojit jako další střediska s vlastní právní subjektivitou.

Dále se ÚRE shodla na tom, že než se definitvně rozhodne přistoupit k oslovování jiných organizací, je třeba stabilizovat současné Eldorádo.

Je tady ale řada otázek, které můžeme otevřít už teď:


Jak chceme vybírat organizace, které oslovíme?

Jak chceme oslovovat?

Co můžeme nabídnout?

Existují nějaká rizika, na které je třeba myslet, případně je lze nějak řešit?

Jaké budou výhody a nevýhody?

.......?